Chia sẻ:

Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo: 

Căn cứ QĐ số: 09/QĐ-HĐQT2020 ký ngày 13/3/2020 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

  1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán An Bình. Thời hạn bổ nhiệm lần đầu là 01 năm kể từ ngày 15/03/2020 đến ngày 14/03/2021.
  2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2020

Trân trọng!