Chia sẻ:

Về ngắn hạn, Vnindex tiếp tục biến động quanh vùng 950-965. Về trung hạn và dài hạn, Vnindex có thể biến động mạnh hơn trong vùng 940-980

Về ngắn hạn, Vnindex tiếp tục biến động quanh vùng 950-965. Về trung hạn và dài hạn, Vnindex có thể biến động mạnh hơn trong vùng 940-980