Chia sẻ:

Về ngắn hạn, VNindex sẽ tiếp tục hướng tới ngưỡng kháng cự 980 điểm. Về trung và dài hạn thị trường vẫn sẽ biến động rộng hơn 950 – 1000.

Về ngắn hạn, VNindex sẽ tiếp tục hướng tới ngưỡng kháng cự 980 điểm. Về trung và dài hạn thị trường vẫn sẽ biến động rộng hơn 950 – 1000.