Chia sẻ:

Về ngắn hạn, Vnindex cần tín hiệu mạnh hơn nữa trong việc tăng giá kèm thanh khoản. Về trung hạn, Vnindex tiếp tục giao động trong kênh 950 – 980

Về ngắn hạn, Vnindex cần tín hiệu mạnh hơn nữa trong việc tăng giá kèm thanh khoản. Về trung hạn, Vnindex tiếp tục giao động trong kênh 950 – 980