Chia sẻ:

VCB: Báo cáo cập nhật Analyst meeting 2023

Xem chi tiết Báo cáo tại đây: 231114_VCB_AM 2

 

Dựa trên những thông tin từ buổi meeting, ABS Research đánh giá:

  • Chúng tôi đánh giá VCB có triển vọng dài hạn tốt nhờ vị thế dẫn đầu ngành cùng với chất lượng tài sản tốt. Ưu thế chi phí vốn thấp giúp ngân hàng gia tăng thị phần đối với phân khúc khách hàng có chất lượng tín dụng cao. 
  • Tuy nhiên, trong ngắn hạn VCB chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô, thị trường bất động sản đình trệ khiến nợ xấu tăng lên. 
  • Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh 9T/2023 của VCB, chúng tôi giữ nguyên dự phóng LNTT năm 2023 của VCB ở mức 43.186 tỷ đồng (+15,6% YoY), tương ứng ROA và ROE đạt 1,9% và 19,3%. BVPS 2023F ước tính ở mức 41.213 đồng/cp.