Chia sẻ:

VC3: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240320 VC3 Earning release 4Q23

 

KQKD 2023 ấn tượng từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 806,3 tỷ đồng (+56,8% svck), lợi nhuận gộp đạt 263,9 tỷ đồng (+68,9% svck) với biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 32,7% trong khi cùng kỳ năm trước là 30,4%. LNST của cổ đông Công ty mẹ đạt 142,5 tỷ đồng (+94,1% svck).