Chia sẻ:

Tuần tới,Chỉ số VN-Index có thể sẽ cần kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn tại 848 điểm phía dưới hoặc sâu hơn là hỗ trợ mạnh MA50, MA100 tại 828-835 điểm.

Tuần tới,Chỉ số VN-Index có thể sẽ cần kiểm định lại hỗ trợ ngắn hạn tại 848 điểm phía dưới hoặc sâu hơn là hỗ trợ mạnh MA50, MA100 tại 828-835 điểm.