Chia sẻ:

Tuần tới, Vn-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng 840-845 điểm.

Tuần tới, Vn-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng 840-845 điểm.