Chia sẻ:

Tuần tới, Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục biến động theo hướng giằng co, đi ngang trong vùng được giới hạn bởi cận dưới 954 – 955 điểm và cận trên 969 – 972 điểm (06/01/2020)

Tuần tới, Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục biến động theo hướng giằng co, đi ngang trong vùng được giới hạn bởi cận dưới 954 – 955 điểm và cận trên 969 – 972 điểm (06/01/2020)