Chia sẻ:

Tuần tới, thị trường dự báo sẽ điều chỉnh trong một vài phiên đầu tuần. Chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần 860-868 điểm.

Tuần tới, thị trường dự báo sẽ điều chỉnh trong một vài phiên đầu tuần. Chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần 860-868 điểm.