Chia sẻ:

Tuần tới dự kiến dịch bệnh vẫn còn gia tăng mạnh, nên thị trường vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực

Tuần tới dự kiến dịch bệnh vẫn còn gia tăng mạnh, nên thị trường vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực