Chia sẻ:

Trong tuần tới, nếu mốc hỗ trợ 1.324 được giữ vững thì chỉ số VN-Index có thể xoay quanh vùng 1.320-1.380 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, hỗ trợ 1.324 điểm bị phá vỡ thì chỉ số có

Trong tuần tới, nếu mốc hỗ trợ 1.324 được giữ vững thì chỉ số VN-Index có thể xoay quanh vùng 1.320-1.380 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, hỗ trợ 1.324 điểm bị phá vỡ thì chỉ số có