Chia sẻ:

Trong những tuần tới, thị trường sẽ rơi vào giai đoạn tương đối thiếu vắng về mặt thông tin. Do đó, diễn biến có thể sẽ có sự phân hóa mạnh theo từng câu chuyện riêng lẻ của các doanh nghiệp.

Trong những tuần tới, thị trường sẽ rơi vào giai đoạn tương đối thiếu vắng về mặt thông tin. Do đó, diễn biến có thể sẽ có sự phân hóa mạnh theo từng câu chuyện riêng lẻ của các doanh nghiệp.