Chia sẻ:

Trong ngắn hạn, Vnindex tiếp tục xu hướng tăng xen kẽ các nhịp điều chỉnh, khả năng cao sẽ có nhịp điều mạnh do sắp tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh 990

Trong ngắn hạn, Vnindex tiếp tục xu hướng tăng xen kẽ các nhịp điều chỉnh, khả năng cao sẽ có nhịp điều mạnh do sắp tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh 990