Chia sẻ:

Trong ngắn hạn thị trường có thể phục hồi sau khi test ngưỡng hỗ trợ trung và dại hạn là 950 – 960

Trong ngắn hạn thị trường có thể phục hồi sau khi test ngưỡng hỗ trợ trung và dại hạn là 950 – 960