Chia sẻ:

Trong ngắn hạn thị trường có thể phục hồi quanh vùng 970 điểm

Trong ngắn hạn thị trường có thể phục hồi quanh vùng 970 điểm