Chia sẻ:

Tổng lãi 2017 của doanh nghiệp niêm yết trên HNX tăng 23%

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội (HNX), số công ty niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 là 377 công ty (không bao gồm 8 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV, SJ1, KTS, SLS, TAG). Tính đến hết tháng 2, đã có 372 công ty công bố báo cáo tài chính quý IV/2017.

 

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập của các công ty niêm yết trên HNX, cả năm 2017, trong số 372 doanh nghiệp niêm yết, có 333 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận với tổng lãi đạt 19.319 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm trước. 39 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ với tổng giá trị lỗ là 1.320 tỷ đồng, tăng 34,6% so với năm trước.

 

4/11 ngành có tổng lỗ năm 2017 cao hơn năm 2016, lần lượt là các ngành khai khoáng và dầu khí (tổng lỗ tăng -418,1 tỷ đồng), công nghiệp (tổng lỗ tăng -199,9 tỷ đồng), bất động sản (tổng lỗ tăng -127,2 tỷ đồng) và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tổng lỗ tăng -45,7 tỷ đồng).

 

7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong năm 2017 có 3 ngành không có doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh thua lỗ là ngành vận tải kho bãi, ngành y tế, ngành thông tin và truyền thông. Những ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành xây dựng và ngành tài chính….

 

Nhìn chung, ngành xây dựng có kết quả kinh doanh tốt nhất khi tổng lợi nhuận 2017 tăng 73,3%, đạt 3.557 tỷ đồng. Trong đó, tổng lãi tăng gấp đôi so với năm 2016, lên 3.455 tỷ đồng. Mặt khác, tổng lỗ giảm mạnh 241,5%, xuống 101,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp ghi nhận lãi từ thoái vốn hoặc chuyển nhượng dự án.

 

Sau ngành xây dựng, bất động sản cũng là nhóm khởi sắc khi có 11/17 công ty có kết quả tăng so với năm 2016. Tổng lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản tăng 58% đạt 1.764,2 tỷ đồng. Trong khi, tổng lỗ cũng tăng gấp 5 lần lên 157,2 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận toàn ngành chỉ tăng 48%, từ 1.084 tỷ đồng lên 1.607 tỷ đồng.

 

Ngành tài chính cũng là điểm nhấn trong năm 2017. Tổng số 21 doanh nghiệp ngành tài chính niêm yết trên HNX ghi nhận lợi nhuận 5.562,9 tỷ đồng, chiếm 31% tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính. Trong đó, 2 ngân hàng ACB và SHB chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất lần lượt là 38% và 27%.

 

Các doanh nghiệp kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất so với năm 2016 là các công ty chứng khoán, gồm APS, SHS, IVS, PSI, WSS… đều có mức tăng trên 100% (lần lượt là 566%, 340%, 273%, 254%, 172%…)

 

PHAN TÙNG


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.