Chia sẻ:

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán tại Công ty Chứng khoán An Bình

Để lưu ký chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng cá nhân tại ABS, khách hàng cần xuất trình

  1. CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc),
  2. Sổ/Giấy CNSHCP/TP (bản gốc);
  3. Văn bản uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp được uỷ quyền gửi chứng khoán. Văn bản ủy quyền phải ghi rõ nội dung và phạm vi ủy quyền; trường hợp văn bản ủy quyền bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch công chứng.

Ngoài ra, cán bộ lưu ký của Công ty sẽ hướng dẫn bạn lập Phiếu gửi chứng khoán.