Chia sẻ:

Tôi muốn lưu ký chứng khoán tại Công ty Chứng khoán An Bình thì phải thực hiện những thủ tục nào?

Để lưu ký chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán An Bình, khách hàng cần xuất trình CMND/Hộ chiếu (bản gốc), nộp cán bộ lưu ký của Công ty Sổ/Giấy CNSHCP/TP (bản gốc); văn bản uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp được uỷ quyền gửi chứng khoán. Văn bản ủy quyền phải ghi rõ nội dung và phạm vi ủy quyền; trường hợp văn bản ủy quyền bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch công chứng.

Ngoài ra, cán bộ lưu ký của Công ty sẽ hướng dẫn bạn lập Phiếu gửi chứng khoán.

Trên cơ sở các tài liệu do bạn cung cấp, cán bộ lưu ký của Công ty sẽ kiểm tra thông tin, xác nhận đã nhận chứng khoán trên Phiếu gửi chứng khoán và trả lại cho khách hàng một (01) liên của phiếu này. Cán bộ lưu ký của Công ty có trách nhiệm lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục với TTLK và thông báo kết quả lưu ký chứng khoán cho khách hàng.

Để được hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên hệ với phòng Kế toán và Lưu ký của Công ty Chứng khoán An Bình.