Chia sẻ:

Tôi muốn chuyển khoản từ TK ngân hàng khác (ví dụ là ngân hàng A) sang số TK chứng khoán tại ABS thì làm thế nào?

Tại ngân hàng A, Quý khách thực hiện chuyển khoản nội dung như sau:

1. Tại ABBank (tại quầy giao dịch ABBank):

Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số TK:0111003714008 (tương đương TK cũ là 42113000H000190)

Tại: Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản CK 018Cxxxxxx của [tên chủ tài khoản]

Trong đó: xxxxxx- là 6 số cuối của tài khoản giao dịch;

z – là chữ cái của tiểu khoản tài khoản (nếu có)

2. Tại MBB – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số TK: 080 1105 666 888

Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – phòng giao dịch Lý Thái Tổ

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]

Trong đó: xxxxxx- là 6 số cuối của tài khoản giao dịch;

z – là chữ cái của tiểu khoản tài khoản (nếu có)

3. Tại VCB – Chi nhánh dịch vụ khách hàng đặc biệt:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số TK: 0851 00000 6872

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh dịch vụ khách hàng đặc biệt

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]

Trong đó: xxxxxx- là 6 số cuối của tài khoản giao dịch;

z – là chữ cái của tiểu khoản tài khoản (nếu có)

4. Tại Techcombank – Khối Ngân hàng bán buôn miền Bắc:

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số TK: 1902 175 076 8022

Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Khối Ngân hàng bán buôn miền bắc

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]

Trong đó: xxxxxx- là 6 số cuối của tài khoản giao dịch;

z – là chữ cái của tiểu khoản tài khoản (nếu có)

5. Tại Vietinbank Bắc Giang:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số tài khoản 1190 0005 7796

Tại: Vietinbank – Chi nhánh Bắc Giang

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]

Trong đó: xxxxxx- là 6 số cuối của tài khoản giao dịch;

z – là chữ cái của tiểu khoản tài khoản (nếu có)

6. Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)  – Chi nhánh Thái Bình

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số tài khoản: 17412727

Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)  – Chi nhánh Thái Bình

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]

Trong đó: xxxxxx- là 6 số cuối của tài khoản giao dịch;

z – là chữ cái của tiểu khoản tài khoản (nếu có)