Chia sẻ:

Hướng dẫn thủ tục chuyển quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho người khác

Quý khách hàng đến ABS để ký mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua theo Quy chế do VSDC ban hành (giá chuyển nhượng Quý Khách hàng tự thỏa thuận và thanh toán với bên mua).