Chia sẻ:

Tôi được quyền mua một loại cổ phiếu phát hành thêm, nhưng tôi không mua mà chuyển nhượng quyền mua cho người khác thì tôi phải làm thủ tục gì?

Tôi được quyền mua một loại cổ phiếu phát hành thêm, nhưng tôi không mua mà chuyển nhượng quyền mua cho người khác thì tôi phải làm thủ tục gì?