Chia sẻ:

Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán này sang một tài khoản tại một công ty chứng khoán khác được không?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, mỗi người chỉ được phép có một tài khoản giao dịch chứng khoán, nên về nguyên tắc không thể có việc chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán này sang tài khoản giao dịch chứng khoán cũng của người đó tại một công ty chứng khoán khác. Hơn nữa, mọi hoạt động thanh toán và bù trừ chứng khoán phải thực hiện tập trung qua Trung tâm Lưu ký. Việc chuyển tiền, do vậy, chỉ có thể là chuyển khoản tiền sang một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng của khách hàng hoặc theo chỉ định của khách hàng và không có quy định nào cho phép chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán này sang tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán khác.

Trường hợp khách hàng hiện đang có tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán này muốn chuyển sang giao dịch tại một công ty chứng khoán khác cần làm thủ tục đóng tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có, mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới và chuyển khoản chứng khoán (nếu có) sang tài khoản giao dịch chứng khoán mới mở của khách hàng. Bạn có thể tham khảo thông tin về mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trên trang web: www.abs.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại (04) 5.624.626 hoặc trực tiếp tại Phòng Giao dịch, Chi nhánh, Đại lý nhận lệnh chứng khoán của chúng tôi  để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.