Chia sẻ:

Tôi có thể chuyển tiền từ TK GDCK tại một công ty chứng khoán này sang một tài khoản tại một công ty chứng khoán khác được không?

Quý khách không thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán này sang một tài khoản tại một công ty chứng khoán khác. Quý khách chỉ được chuyển tiền từ TK GDCK sang tài khoản cá nhân tại Ngân hàng