Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 31/07/2023 đến 04/08/2023

VƯƠN MÌNH

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 07 31