Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 28/08/2023 đến 01/09/2023

HỒI PHỤC_BIÊN ĐỘ RỘNG

Mua dần vị thế với cổ phiếu đang có sự tích lũy và có Mẫu hình kỹ thuật ổn định cho pha tăng tiếp theo.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 09 05