Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 25/09/2023 đến 29/09/2023

DIỄN BIẾN TUẦN GIAO DỊCH 18/09 – 22/09

Trong kịch bản thị trường hồi phục tới vùng kháng cự 1230, nhà đầu tư ngắn hạn có xem xét hạ tỷ trọng với cổ phiếu đang không có lợi thế về giá. Với kịch bản thị trường điều chỉnh sâu hơn, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân từng phần khi thị trường di chuyển tới các vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng tại 1160-1149 điểm và 1120 điểm.
Nhóm ngành cổ phiếu đề xuất xem xét trong thời gian tới khi VN-Index điều chỉnh: Bất động sản khu công nghiệp, Thủy sản, Dệt may, Hóa chất – Phân đạm.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 09 25