Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 24/04/2023 đến 28/04/2023

XA BỜ

Do lực cầu của thị trường đang yếu, vùng hỗ trợ hiện tại dự kiến sẽ khó giữ được và chỉ số sẽ test tiếp vùng hỗ trợ 1.020 và sâu hơn ở 980 – 1.000. Vì vậy, NĐT nên canh chốt lời và hạ tỷ trọng cổ phiếu để bảo vệ tài khoản. Đặc biệt cần tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro tại thời điểm này. NĐT không nên tham gia vào các nhịp hồi khi chưa có tín hiệu tạo đáy tại thời điểm này và quan sát thị trường phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 24/04/2023 đến 28/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 04 24