Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 23/10/2023 đến 27/10/2023

HỒI PHỤC NGẮN HẠN

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 23/10/2023 đến 27/10/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 10 23

 

Thị trường có khả năng hồi phục ngắn hạn lên vùng 1126 điểm do vậy nếu nhà đầu tư ngắn hạn còn cầm cổ phiếu với vị thế không an toàn thì cần rà soát lại danh mục, cơ cấu lại các mã yếu để bảo vệ danh mục của mình. Đối với nhà đầu tư trung hạn thì cần cân nhắc giải ngân với những cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc khi giá đã chiết khấu về vùng hấp dẫn.

Trong nhịp hồi phục không thể tránh các rung lắc của thị trường nên nhà đầu tư cần chú ý tỷ trọng danh mục của mình.