Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 21/08/2023 đến 25/08/2023

SIDEWAY QUANH MA50 TÌM SỰ CÂN BẰNG

Xu hướng ngắn hạn của VNindex hồi phục kỹ thuật. Dòng tiền tìm đến ngành Bất Động Sản, Chứng Khoán, Mía Đường

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 08 28