Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 18/09/2023 đến 22/09/2023

DIỄN BIẾN TUẦN GIAO DỊCH 11/09 – 15/09

Với hai kịch bản đề xuất như trong phần phân tích kỹ thuật, chúng tôi đề xuất kịch bản mua cổ phiếu khi thị trường xác nhận một trong hai kịch bản. Khuyến nghị nhà đầu tư quan sát cổ phiếu được khối ngoại, nhà đầu tư tổ chức và tự doanh công ty chứng khoán mua ròng và có sự tích lũy mẫu hình kỹ thuật. Phương pháp giải ngân từng phần theo vị thế và quản trị vốn chặt chẽ.

 

Nhà đầu tư quan sát nhóm ngành có cổ phiếu leader đã vượt đỉnh để canh mua gia tăng vị thế nắm giữ. Các ngành đáng chú ý là Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Đầu tư công, Chứng khoán, Bán lẻ, Bất động sản, Lương thực, Xuất khẩu, Hóa chất, Xây dựng và vật liệu,…Ưu tiên giao dịch ngắn hạn, trung hạn với cổ phiếu đã hoàn thành mẫu thành hình tích lũy trước thị trường.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 09 18