Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 17/04/2023 đến 21/04/2023

ÁP LỰC BÁN CAO

Nhịp điều chỉnh của thị trường chưa kết thúc và thị trường có thể xuống test vùng sâu hơn ở 1.020. Vì vậy, NĐT nên canh chốt lời và hạ tỷ trọng cổ phiếu để bảo vệ tài khoản. Đặc biệt cần tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro tại thời điểm này. NĐT không nên tham gia vào các nhịp hồi khi chưa có tín hiệu tạo đáy tại thời điểm này và quan sát thị trường phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 17/04/2023 đến 21/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 04 17