Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 14/08/2023 đến 18/08/2023

HỒI PHỤC

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 08 14