Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 14/08/2023 đến 18/08/2023

VỀ VÙNG HỖ TRỢ 1170, HỒI ĐỂ HẠ TỶ TRỌNG

Thị trường diễn ra điều chỉnh ngắn hạn, biên độ điều chỉnh mạnh, khuyến nghị NDT nên hạ tỷ trọng trong các phiên hồi phục. Quan sát các cổ phiếu được khối ngoại giải ngân chuẩn bị cho nhịp sóng sắp tới.

 

Chi tiết xem tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 08 21