Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 11/09/2023 đến 15/09/2023

DIỄN BIẾN TUẦN GIAO DỊCH 05/09 – 08/09

Trong vùng biên độ tích lũy của thị trường từ 1220 (+/-) đến 1255, là cơ hội cho nhà đầu tư quan sát nhóm ngành có cổ phiếu leader đã vượt đỉnh để canh mua gia tăng vị thế nắm giữ. Các ngành đáng chú ý là Bất động sản khu công nghiệp, Chứng khoán, Bất động sản, Lương thực, Xuất khẩu, Đầu tư công, Hóa chất… Ưu tiên giao dịch ngắn hạn, trung hạn với cổ phiếu đã hoàn thành mẫu thành hình tích lũy trước thị trường.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 09 11