Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 03/07/2023 đến 07/07/2023

ĐẢO CHIỀU

Thị trường đang ở gần vùng nguy hiểm với xu hướng tăng đã yếu, vì vậy NĐT cần hạn chế mua mới với các cổ phiếu đã đạt biến độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT hạ tỷ trọng với danh mục còn giữ tỷ trọng cao và cơ cấu lại danh mục vào thời điểm này. NĐT chú ý phản ứng của thị trường tại các mức hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 07 03