Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 31/08/2023

NIỀM TIN TRỞ LẠI

Dòng tiền: thanh khoản thị trường duy trì ở ngưỡng trung bình, dòng tiền tập trung vào dòng chứng khoán, bất động sản.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 08 31