Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 31/03/2023

ÁP LỰC CAO

Thị trường tiếp tục trong thời gian điều chỉnh của nhịp tăng ngắn hạn, NĐT quan sát thị trường điều chỉnh không thủng vùng 1.050 thì có thể giải ngân dần lấy vị thế và mua gia tăng khi có tín hiệu vượt vùng kháng cự 1.060. Thị trường vẫn chưa có tín hiệu dòng tiền lớn hỗ trợ vì vậy nếu NĐT có tỷ trọng cao cần canh giá tốt để hạ tỷ trọng và nâng giá cắt lỗ lên (trailing stoploss). Vùng kháng cự tiếp theo mà thị trường sẽ hướng tới ở vùng 1.100. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 31/03/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 03 31