Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 29/09/2023

LỰC CẦU HỔI PHỤC YẾU, CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÂN HÓA

Với kịch bản thị trường hồi phục tới các vùng kháng cự 1174 điểm và 1185-1194 điểm, nhà đầu tư ưu tiên quản trị danh mục phù hợp, hạ tỷ lệ margin, tái cơ cấu những mã cổ phiếu yếu hơn so với thị trường chung.

Phiên giao dịch ngày 29/09 sẽ là phiên đóng nến tuần/tháng/quý 3. Có thể mang lại nhiều diễn biến khó lường nhà đầu từ cần quan sát chặt chẽ để có phản ứng kịp thời.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 29