Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 29/08/2023

CÂN ĐỐI TỶ TRỌNG VÀ QUẢN TRỊ DANH MỤC NẮM GIỮ

Chỉ số VNIndex ghi nhận giá đóng cửa trên MA10 ngày, dòng tiền tiếp tục tập trung ở ngành chứng khoán, bất động sản…

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 08 29