Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 28/09/2023

LỰC CẦU VÀO GIÚP VNINDEX PHỤC HỒI CUỐI PHIÊN

Với kịch bản thị trường hồi phục tới các vùng kháng cự 1174 điểm và 1185-1194 điểm, nhà đầu tư ưu tiên quản trị danh mục phù hợp, hạ tỷ lệ margin, tái cơ cấu những mã cổ phiếu yếu hơn so với thị trường chung.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 28