Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 28/04/2023

NHẸ NHÀNG

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường trong nhịp hồi phục ngắn hạn với dòng tiền tiếp tục hướng về các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. NĐT có thể tận dụng cơ hội này để trading ngắn hạn. Với các NĐT có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể canh để hạ tỷ trọng cổ phiếu vào nhịp hồi này.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 28/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 28