Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 27/10/2023

Mở Gap giảm điểm, kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng tại 1033 điểm

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 27/10/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 10 27

 

Thị trường đã đánh mất mốc hỗ trợ được nhắc đến nhiều lần trong các phiên vừa qua tại 1060 – 1080 điểm và sẽ kiểm định lại mốc hỗ trợ quan trọng tại 1033 điểm.

Trong kịch bản thị trường ngưng lại đà giảm tại mốc 1033 – 1040 điểm, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến tại vùng hỗ trợ này, chờ đợi sự cân bằng trở lại của thị trường để ra các quyết định hành động tiếp theo.