Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 26/09/2023

XÁC NHẬN XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH TRUNG HẠN?

Thị trường xác nhận kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn và nhiều khả năng cho thấy tiếp tục hướng tới nhịp điều chỉnh tuần, Nhà đầu tư chú ý tới các vùng hỗ trợ đối với thị trường và cổ phiếu ở các mức hỗ trợ trung hạn với các giao dịch mua bán.
Với nhà đầu tư ngắn hạn: Hạ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý trong các phiên hồi phục. Giao dịch kỷ luật theo tín hiệu tạo đáy từ thị trường để có thể mua bán giao dịch ngắn hạn.
Với các nhà đầu tư trung hạn đã mua cổ phiếu từ nhịp lên tháng 04-05/2023 tới nay theo báo cáo tháng của Công ty Chứng khoán ABS: khuyến nghị chốt lời, hạ tỷ trọng trong danh mục nắm giữ.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 26