Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 26/04/2023

GỤC NGÃ

Thị trường tiếp tục giảm điểm với biên độ lớn dần và nhịp giảm này vẫn chưa kết thúc. NĐT theo dõi lực cầu vào thị trường và hạn chế mua đuổi khi chưa có dấu hiệu của lực cầu. Mốc hỗ trợ tiếp theo cần quan sát phản ứng của thị trường nằm ở vùng 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 26/04/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 26