Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 25/08/2023

THỊ TRƯỜNG ĐI TÌM ĐIỂM CÂN BẰNG

Tái cơ cấu danh mục cổ phiếu đang nắm giữ trong nhịp hồi phục của thị trường.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 08 25