Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 25/04/2023

ĐẦU TUẦN THỬ THÁCH

Thị trường vẫn đang tiếp tục phân phối. NĐT theo dõi lực cầu vào thị trường và hạn chế mua đuổi khi chưa có dấu hiệu của lực cầu. Các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là ở vùng điểm số 1.040 và thấp hơn ở vùng 1.020.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 25/04/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 04 25