Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 24/10/2023

toan-canh-thi-truong-241023

TÂM LÝ GIAO DỊCH THẬN TRỌNG

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 24/10/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 10 24

 

Thị trường chung đang trong pha điều chỉnh mạnh, Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến cung cầu trong phiên và mốc xác nhận kịch bản giao dịch để có hành động kịp thời với cổ phiếu đang nắm giữ hoặc đầu tư ngắn hạn.

 

Trong nhịp hồi phục không thể tránh các rung lắc của thị trường nên nhà đầu tư cần chú ý tỷ trọng danh mục của mình.