Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 23/06/2023

THỬ THÁCH

Vùng giá hiện tại là vùng giá hấp dẫn để mua gia tăng với mục tiêu thị trường hướng tới chinh phục vùng kháng cự 1.145-1.148 với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm. NĐT có thể tiếp tục nắm giữ và gia tăng lượng cổ phiếu theo khuyến nghị của ABS.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin ngày – 2023 06 23