Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 23/03/2023

BANK ĐỠ

Thị trường đang test MA20 ngày ở vùng 1.040 và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy tại đây. Vì vậy NĐT cần hạn chế mua mới và canh thoát hàng nếu còn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. NĐT nên quan sát thị trường phản ứng ở các vùng hỗ trợ quan trọng là 1.020/980/930, nếu có phản ứng tốt tại đây có thể tìm cơ hội để giải ngân cho một nhịp tăng mới. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm khi thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 23/03/2023 tại đây: Toàn cảnh thị trường – Bản tin ngày – 2023 03 23