Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 22/2/2023

HỒI PHỤC KỸ THUẬT

Đây là nhịp hồi phục kỹ thuật lên test MA20 ngày ở vùng 1.040, vì vậy chỉ phù hợp cho NĐT đang có sẵn hàng để có thể lướt trong phiên. Thị trường chưa có tín hiệu tạo đáy, vì vậy NĐT cần hạn chế mua mới và canh thoát hàng nếu còn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. NĐT nên quan sát thị trường phản ứng ở các vùng hỗ trợ quan trọng là 1.020/980/930, nếu có phản ứng tốt tại đây có thể tìm cơ hội để giải ngân cho một nhịp tăng mới. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm khi thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn trực tiếp.

 

Xem thêm chi tiết Toàn cảnh thị trường ngày 22/03/2023 tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 03 22