Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 22/09/2023

RUNG LẮC MẠNH KIỂM ĐỊNH VÙNG 1200

Chỉ số VN-Index xác nhận tạo đáy ngắn hạn quanh mốc đường MA50 ngày sau phiên ngày 20/09. Thị trường có thể rung lắc quanh mốc 1200 điểm nhà đầu tư đã mua vị thế với cổ phiếu mới chưa vội gia tăng ngay, quản trị chặt chẽ danh mục theo phương pháp ngắn hạn và theo dõi động thái của thị trường.
Các ngành đáng chú ý là Dầu khí, Bất động sản khu công nghiệp, Đầu tư công, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Lương thực, Xuất khẩu, Hóa chất…

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 22