Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 22/08/2023

QUẢN TRỊ MARGIN, TINH GỌN DANH MỤC

Thị trường diễn ra điều chỉnh ngắn hạn, biên độ điều chỉnh mạnh, khuyến nghị NDT nên hạ tỷ trọng trong các phiên hồi phục. Quan sát các cổ phiếu được khối ngoại giải ngân chuẩn bị cho nhịp sóng sắp tới.

 

Xem chi tiết tại: Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 08 22